Co ovlivňuje imunitní systém

Intoxikovaný organismus, nedostatek živin, hektický způsob života a stres. Tyto a další faktory ovlivňují náš imunitní systém a zdraví.

Oslabená imunita je velmi nepříjemná záležitost, jelikož se často musíme vyrovnat nejen s nemocemi, ale i s důsledky, které z toho plynou. Často nemocné děti zaměstnávají své rodiče, kteří musí vybírat paragrafy, což navíc ovlivňuje příjem domácnosti. Navíc chemické léky, které v případě nemoci musíme užívat, mají vedlejší účinky a zatěžují organismus.

Co je imunita
Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům, škodlivinám pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního.
Imunitní systém je souhrn mechanismů, které zajišťují obrannou reakci organismu. Rozeznává a likviduje cizí či vlastní škodlivé struktury.

Obranyschopnost lidského těla je velmi složitý systém, tvořený zhruba jedním biliónem buněk. Imunitu rozlišujeme vrozenou a získanou. Mezi hlavní orgány IS (imunitního systému) patří brzlík, slezina, kostní dřeň, mízní a cévní uzliny. Imunitu dále můžeme rozdělit na buněčnou a část (např. makrofágové, T-lymfocity, B-lymfocity, NK buňky) a část protilátkovou na povrchu těla a na sliznicích (např. Imunoglobulíny). Oba tyto druhy se podílí na boji proti virům, bakteriím a jiným patogenům. Dále zabraňují pronikání patogenům skrze sliznice střev, sliznice dýchacích cest. Na povrchu kůže je kyselina octová, máselná, mléčná, povrch sliznic je pokryt vazebnými místy, kde dochází k soutěži mezi přátelskými a nepřátelskými bakteriemi, které takto dále ovlivňují náš IS. Pokud jsou tato vazebná místa osídleny vhodnými bakteriemi, pak ty škodlivé nemají možnost na nás působit.

 

Podle posledních výzkumů víme, že pro správně fungující IS jsou důležité živiny v přijímané stravě. Mezi důležité prvky ovlivňující náš IS patří probiotika a prebiotika, polysacharidy (složité cukry), nenasycené mastné kyseliny, vitamíny, stopové prvky, enzymy. Negativně náš IS ovlivňuje naopak nedostatek těchto mikroživin, stres, kalorická a tučná strava, přejídání se sladkostmi, používání stimulantů jako jsou alkohol, cigarety, kofein a nedostatek nebo žádná pohybová aktivita, dokonce i nedostatečná nebo přehnaná hygiena.

 

Když imunita nefunguje tak, jak má...
Výsledkem špatně nebo nedostatečně fungujícího IS můžou být alergie (na pyly, prach, na zvířata), což se může projevit přehnanou reakcí jako např. dýchací problémy, kožní projevy, či jiné reakce. Nebo naopak nedostatečná funkce IS, kdy se projevuje častou nemocností a opakovanou nutností podávání antibiotik a jiných léků.

Obojí, přehnaná i nedostatečná reakce je velkou životní komplikací, která se v průběhu života může prohlubovat.

Řešením tohoto dilematu není rozhodně vyhýbání se běžnému životu a omezovaní se. Toto chápejme pouze jako dočasné odložení pro získání času, abychom nepříjemnou situaci mohli řešit např. detoxikací odkyselením, tzn. odlehčení tělu od náporu toxických látek a škodlivin, které se nám za život usadili ve střevech, v mezibuněčných prostorách, apod. Dále můžeme věnovat více pozornosti podpoře detoxikačních orgánů vhodnými antioxidanty a vyladěním mikroživin přírodními doplňky a vhodnou stravou.

Je prokázáno, že v rodině, kde mají domácí zvířata již před narozením dítěte, je pravděpodobnost výskytu alergie nižší. Dalo by se říci, že i takto dochází k otužování IS.

Objednejte se na konzultaci, poraďte se s odborníky, co konkrétně je pro Vás nejvhodnější nebo se podívejte se na zkušenosti našich klientů.

z našeho magazínu